Skolens lærere

Belinda Bodilsen

Belinda underviser i dansk og dansk som andetsprog.

Céline Wiesmach

Céline underviser i dansk, tysk og Idræt i 9.klasse

Anne Bastholm

Tekst er på vej :-)

Helle Dam Dyhr

Helle træner på håndboldlinjen samt fitness og 10. klasse idræt. Helle er også fysioterapeut.

Stine Kjølby Thomsen

Stine underviser i engelsk, matematik og dansk

Mikkel Bjerregaard

Tekst er på vej :-)

Christian Bennett

Tekst er på vej :-)

Danny Le

Danny underviser på E-sport linjen hovedsageligt i League of Legends.

Gitte Paulsen

Gitte underviser på badmintonlinjen. Gitte er desuden involveret i mange events på skolen.

Andreas Hairing Klostergaard

Andreas underviser på E-sport linjen hovedsageligt i programmering.

Jesper Tang Thomsen

Jesper underviser i matematik, samfundsfag, historie, kristendomskundskab og på håndboldlinjen.

Jonas Petersen

Jonas underviser i engelsk og er træner på fodboldlinjen.

Lotte Bredahl

Lotte underviser i tysk, fysik/kemi, biologi og geografi.

Lasse Nørgaard Frandsen

Lasse er en af skolens faste vikarer og underviser på badmintonlinjen

Maria Bronton

Maria underviser på fitnesslinjen og idræt i 10. klasse. Maria er også fysioterapeut.

Kris Norup Kristensen

Kris underviser på svømmelinjen og i idræt for 10. klasse.

Torben Pihl

Torben underviser i matematik og er skolevejleder. Torben er også skolens IT administrator og involveret i skolens PR.

Thomas Røjkjær

Thomas underviser i matematik, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, idræt i 9.klasse og på badmintonlinjen.

Skolens ledelse

Brian Andersson

Brian er forstander

Laila Jørgensen

Tekst er på vej :-)

Jeanette Larsen

Jeanette er viceforstander

Skolens praktiske personale

Lissi Grøntved

Lissi er skolesekretær.

Daniel Luther

Tekst er på vej :-)

Hanne Svenningsen

Hanne er ansvarlig for rengøring og køkkenassistent

Anne Nørager

Anne er køkkenassistent.

Mette Munk

Mette er køkkenelev

Søren Pedersen

Søren er skolens pedel.

Lars Eriksen

Lars er pedelmedhjælper.

Poul Kristensen

Poul er pedelmedhjælper