Hverdagen

Hverdagen på efterskolen

Hverdagen på  Stidsholt emmer af aktivitet, derfor er der mange ender, der skal mødes. På de følgende sider kan du bl.a. læse om det regelsæt, skolen har opstillet for at få hverdagen til at fungere mellem mange unge mennesker. 

Som idrætsefterskole er det vigtigt i hverdagen at fokusere på de unges kost- og rygevaner, så de kan fungere optimalt i en fysisk krævende og aktiv hverdag. Sundhedspolitikken på Stidsholt – Nordjyllands Idrætsefterskole er derfor under konstant udvikling. Læs mere herom under afsnittet om sundhedspolitik. 

Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt er en røgfri skole for ikke-rygende elever. 

Det er vigtigt for et succesfyldt skoleår på efterskole, at der er et godt og frugtbart samarbejde mellem skole og forældre. Læs om de forventninger, man som forældre kan have til skolen – og omvendt. 

Der er konstant megen fokus på uddannelsesvejledningen på landets skoler. Da vi er det  sidste led inden ungdomsuddannelserne, har vi kort beskrevet de tiltag, der gøres på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole.

På Stidsholt er vi konstant mange mennesker sammen, der snakker, spiller fodbold, svømmer og hygger. For at alle kan føle sig trygge og godt tilpas i fællesskabet, er det vigtigt, at alle viser hensyn, respekterer og taler ordentligt til hinanden.

Kort sagt, at man behandler andre, som man gerne selv vil behandles.

Det største udbytte af fællesskabet får vi, når vi alle bidrager til samværet på en positiv og konstruktiv måde. Og et efterskoleår på Sidsholt kan på den måde blive den bedste oplevelse i det liv.

Se Marianne Jelved fortælle om de positive effekter ved et år på efterskole