Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Sundhedspolitik

Sundhed er en del af skolens værdigrundlag. Vi arbejder med at udvikle den enkelte på mange måder både socialt, mentalt og fysisk. Vi har derfor nogle klare holdninger til sundhed og fysisk velvære.

Kostpolitik
Det er skolens mål at tilbyde en sund og ernæringsmæssig forsvarlig kost, der tager hensyn til elevernes høje aktivitetsniveau. Vi tilgodeser kostvaner hos elever, der har en anden etnisk baggrund end dansk, fødevareallergier mm. Vi følger hele tiden med i udviklingen inden for kostområdet.

Der er mødepligt til morgenmad, middagsmad og aftensmad. Skolen er elevens hjem, derfor spiser vi sammen ved dækkede borde. Herudover får eleverne 3 daglige mellemmåltider, der typisk består af brød med fyld, frugt og grønt.

Slik og sodavand må man gerne indtage, men det hører til på værelserne – ikke på skolens fællesarealer.

Vi følger hele tiden med i udviklingen inden for kostområdet. I løbet af året kan vi have forskellige temaer f.eks. Hjerteglad Mad med inspiration fra Hjerteforeningen og i Knæk Cancer-ugen laves maden ud fra Kræftens Bekæmpelses anbefalinger og opskrifter.

Rygepolitik
Rygning er skadelig for sundheden for både ryger og omgivelser og er stærkt vanedannende. Rygning hører ikke sammen med idræt, og de værdier skolen står for.

Stidsholt er en ikke-ryger skole for ikke-rygende elever. Det gælder også anvendelse af snus og e-cigaretter mm.
Vi forventer således også, at skolens gæster og ansatte respekterer, at der ikke ryges på skolens inden- og udendørs områder.

Alkoholpolitik
Du må ikke købe, opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer under dit ophold på skolen eller på rejsen mellem hjem og skole.

Sygdom
Er du så uheldig at blive syg under efterskoleopholdet, skal du melde dig syg ved den sygeansvarlige til morgenmaden. Den sygeansvarlige afgør, om du skal blive i sengen, skal til læge eller er frisk nok til at følge undervisningen.

Vi har på skolen sygeværelser, hvor eleven skal være under sygdom. Dette er med til at give eleven ro, samt at mindske smitte til de øvrige elever.

Er en elev langtidssygemeldt med skader, der gør, at vedkommende ikke kan deltage i idrætsundervisningen, udarbejdes der i samarbejde med idrætslærerne en alternativ plan for timerne evt. bestående af genoptræning.

Skolens sygeansvarlige kan være behjælpelig med kontakten til lægehus, spec.læger, fysioterapi o.lign.

Fysioterapi
En af skolens lærere er uddannet fysioterapeut. Det betyder, at eleverne har gode muligheder for at få hjælp til genoptræningsprogrammer efter skader, hjælp til tapening og vurdering af behov for behandling ved skade.

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op