Weekender

Der er rigtig meget aktivitet i de fleste weekender på Stidsholt. Der afvikles kampe, spilles stævner og afholdes events. Men ind imellem er der heldigvis også tid til hygge, afslapning og samvær. Overordnet har vi tre typer weekend.

 

Almindelige weekender:

Eleverne kan vælge at holde weekend på skolen eller tage hjem. Af hensyn til skolens køkken og planlægning af aktiviteter skal tilmelding til weekenden ske senest tirsdag middag. Weekendernes indhold planlægges af weekendlærerne evt. sammen med de elever, som skal holde weekend på skolen.

 

Fællesweekender:

I løbet af skoleåret er der 2 til 3 fællesweekender, hvor alle elever skal være på skolen. Disse weekender ligger ofte i forbindelse med et Åbent-Hus arrangement.

 

Forlængede weekender:
Eleverne kan vælge at holde forlænget weekend på skolen eller tage hjem. En forlænget weekend varer fra torsdag eftermiddag til søndag aften eller starter fredag eftermiddag og varer til mandag aften. Vi henstiller til elever og forældre, at tandlægetider, tøjindkøb o.lign. lægges i de forlængede weekender for at undgå fravær fra undervisningen.