Tidligere elever

Indtil 2011 var tidligere elever samlet i Stidsholts elevforening, hvor der blev gjort et stort arbejde med at fastholde kontakten ved at holde styr på årgang, tidligere og nuværende adresser osv.

Men i 2011 valgte elevforeningen at nedlægge sig selv, og kontakten mellem tidligere Stidsholt-elever foregår nu via Facebook, hvor der er rigtig mange grupper med Stidsholt-tilknytning.

Tidligere elever er som udgangspunkt altid velkomne på Stidsholt.
I løbet af året har vi to arrangementer for tidligere elever.

En lørdag i september eller oktober inviteres foregående årgang til Gensynsdag på skolen. Her kan den foregående årgang få et indtryk af, hvem der nu går på skolen, hvem der har overtaget ”mit” værelse, og styrkeforholdet mellem foregående og nuværende årgang bliver målt ved kampe i skolens idrætsgrene.

En lørdag i maj holder Stidsholt Gammel elev-dag – næste gang d. 5. maj, 2018.
Her er alle tidligere elever inviteret til gensyn, orientering om skolen, spisning, fotografering og udveksling af gamle minder. Gammel elev-dag foregår oftest i tidsrummet kl. 11-17 og er en lørdag i maj, som fremgår af kalenderen på Stidsholts hjemmeside.