Generalforsamling 2018

Stidsholt 9. marts 2018 

Til Skolekredsen for Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole

Onsdag d. 25. april 2018. Generalforsamlingen indledes kl. 18.00 med middag.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Asger Mortensen

Helle Mørch Sørensen

Yrsa Østergaard (ønsker ikke genvalg)

  1. Godkendelse af referat
  1. Eventuelt

 

Vi vil gerne bede om din tilmelding via mail på tilmeld@stidsholt.dk senest 20. april 2018. Husk også at indbetale kontingent på kr. 50 samme dag på konto 7420-0002045378.

 

Venlig hilsen

 

John Dohn                                                Brian Andersson

Formand for bestyrelsen                         Forstander