Generalforsamling 2019

Stidsholt 26. marts 2019

Til Skolekredsen for Nordjyllands Idrætsefterskole – Stidsholt

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole onsdag d. 24. april 2019. Generalforsamlingen indledes kl. 18.00 med middag.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg (alle er villige til genvalg): John Dohn, Kaj Frederiksen, Henrik Christiansen, Jøren Christiansen
7. Godkendelse af referat
8. Eventuelt

Vi vil gerne bede om din tilmelding via mail på tilmeld@stidsholt.dk senest 21. april 2019. Husk også at indbetale kontingent på kr. 50 samme dag på konto 7420-0002045378 eller mobilepay til 54834.

Venlig hilsen

John Dohn – formand for bestyrelsen

Andreas Larsen – forstander

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op