Generalforsamling 2019

Stidsholt 26. marts 2019

Til Skolekredsen for Nordjyllands Idrætsefterskole – Stidsholt

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole onsdag d. 24. april 2019. Generalforsamlingen indledes kl. 18.00 med middag.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg (alle er villige til genvalg):

John Dohn, Kaj Frederiksen, Henrik Christiansen, Jøren Christiansen

7. Godkendelse af referat

8. Eventuelt

Vi vil gerne bede om din tilmelding via mail på tilmeld@stidsholt.dk senest 21. april 2019. Husk også at indbetale kontingent på kr. 50 samme dag på konto 7420-0002045378 eller mobilepay til 54834.

Venlig hilsen

John Dohn – formand for bestyrelsen

Andreas Larsen – forstander