Skolens lærere

Nana Mariegaard

Nana underviser i engelsk og dansk. Nana er pt. på barsel

Andreas Elversøe

Andreas underviser i E-sport, spansk og markedsføring

Katrine Thomsen

Katrine underviser i matematik, fysik og naturfag

Kenneth Hedegaard Jensen

Kenneth er håndboldtræner

Belinda Bodilsen

Belinda underviser i dansk og dansk som andetsprog.

Céline Wiesmach

Céline underviser i dansk, tysk og Idræt i 9.klasse

Stine Kjølby Thomsen

Stine underviser i engelsk, matematik og dansk

Christian Bennett

Christian underviser i dansk, engelsk, medborgerskab samt valgfag

Gitte Paulsen

Gitte underviser på badmintonlinjen. Gitte er desuden involveret i mange events på skolen.

Jesper Tang Thomsen

Jesper underviser i matematik, samfundsfag, historie, kristendomskundskab og på håndboldlinjen.

Jonas Petersen

Jonas underviser på fodboldlinjen.

Kasper Kaptain

Kasper underviser på fodboldlinjen

Lotte Bredahl

Lotte underviser i tysk, fysik/kemi, biologi og geografi.

Maria Bronton

Maria underviser på fitnesslinjen og idræt i 10. klasse. Maria er også fysioterapeut.

Kris Norup Kristensen

Kris underviser på svømmelinjen og i idræt for 10. klasse.

Torben Pihl

Torben underviser i matematik og er skolevejleder. Torben er også skolens IT administrator og involveret i skolens PR.

Thomas Røjkjær

Thomas underviser i matematik, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, idræt i 9.klasse og på badmintonlinjen.

Skolens ledelse

Andreas Ingerslev Larsen

Andreas er forstander

Laila Jørgensen

Laila er afdelingsleder. Hun underviser i fysik.

Jeanette Larsen

Jeanette er viceforstander og underviser i engelsk

Skolens praktiske personale

Lissi Grøntved

Lissi er skolesekretær.

Trine Ørum

Trine er kontorassistent

Hanne Svenningsen

Hanne er ansvarlig for rengøring og køkkenassistent

Anne Nørager

Anne er køkkenleder. Anne er på barsel

Mette Munk

Mette er køkkenleder under Annes barsel

Mette Danielsen

Køkkenassistent

Søren Pedersen

Søren er skolens pedel.

Lars Eriksen

Lars er pedelmedhjælper.