Skolens lærere

Nana Mariegaard

Andreas Elversøe

Katrine Thomsen

Kenneth Hedegaard Jensen

Jim Holm Larsen

Belinda Bodilsen

Belinda underviser i dansk og dansk som andetsprog.

Céline Wiesmach

Céline underviser i dansk, tysk og Idræt i 9.klasse

Stine Kjølby Thomsen

Stine underviser i engelsk, matematik og dansk

Christian Bennett

Christian underviser i dansk, engelsk, medborgerskab samt valgfag

Gitte Paulsen

Gitte underviser på badmintonlinjen. Gitte er desuden involveret i mange events på skolen.

Jesper Tang Thomsen

Jesper underviser i matematik, samfundsfag, historie, kristendomskundskab og på håndboldlinjen.

Jonas Petersen

Jonas underviser i engelsk og er træner på fodboldlinjen.

Lotte Bredahl

Lotte underviser i tysk, fysik/kemi, biologi og geografi.

Lasse Nørgaard Frandsen

Lasse er en af skolens faste vikarer og underviser på badmintonlinjen

Maria Bronton

Maria underviser på fitnesslinjen og idræt i 10. klasse. Maria er også fysioterapeut.

Kris Norup Kristensen

Kris underviser på svømmelinjen og i idræt for 10. klasse.

Torben Pihl

Torben underviser i matematik og er skolevejleder. Torben er også skolens IT administrator og involveret i skolens PR.

Thomas Røjkjær

Thomas underviser i matematik, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, idræt i 9.klasse og på badmintonlinjen.

Skolens ledelse

Andreas Ingerslev Larsen

Andreas er forstander

Laila Jørgensen

Laila er afdelingsleder. Hun underviser i fysik. Er pt. på barsel

Jeanette Larsen

Jeanette er viceforstander og underviser i engelsk

Skolens praktiske personale

Lissi Grøntved

Lissi er skolesekretær.

Hanne Svenningsen

Hanne er ansvarlig for rengøring og køkkenassistent

Anne Nørager

Anne er køkkenleder

Mette Munk

Mette er køkkenelev

Søren Pedersen

Søren er skolens pedel.

Lars Eriksen

Lars er pedelmedhjælper.