Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Økonomi

Egenbetaling

Ugepris

Ugeprisen for skoleåret 2023-24 er kr. 2.495, fra dette beløb skal der fratrækkes et tilskud fra staten.

Ugeprisen for skoleåret 2024-25 er kr. 2.525, fra dette beløb skal der fratrækkes et tilskud fra staten.

Størrelsen på tilskuddet fra staten afhænger at den samlede husstandsindkomst i kalenderåret to år før skolestart.

Via linket herunder kan du beregne din pris, fratrukket statsstøtten.

Øvrige udgifter
Tilmeldingsgebyr på kr. 3.000. Gebyret dækker bl.a. tøjpakke og administrationsomkostninger. NB: Tilmeldingsgebyret refunderes ikke (hverken helt eller delvis).

Depositum på kr. 2.000. Depositum bliver refunderet efter endt gennemført skoleophold, evt. med fradrag for f.eks. bortkommet nøgle, eller hvis eleven har forårsaget skade på skolens ejendom.

Kontingent til Stidsholt Idrætsforening kr. 1.500. Beløbet dækker omkostninger i forbindelse med turneringer/kampe/stævne mm. på linjerne.

Introtur, skitur og linjefagstur er inkluderet i skolepengene.

Afbrydelse

Hvis en elev afbryder kurset i utide, skal vedkommende, som har det økonomiske ansvar i forbindelse med kurset, betale kr. 4.000 til dækning af skolens udgifter. Denne regel gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.

Ferie uden for skolens ferieplan

Det henstilles til, at elever ikke bedes fri til at afholde ferie uden for skolens normale ferier. En sådan ferie betragtes fra ministeriel side som en midlertidig afbrydelse af skoleopholdet, og skolen er derfor nødt til at opkræve ca. 3.500 kr. pr. uge til dækning af mistet statsstøtte.

Efterskole finansiering – Lokal efterskolestøtte

Der kan søges om lokal efterskolestøtte udover den almindelige statslige elevstøtte. Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Den lokale efterskolestøtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen.

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op