Fagdage

I løbet af skoleåret vil der være fagdage med udgangspunkt i et eller flere fag. I dansk arbejdes oftest med filmmediet og naturfag- og idræt har tværfaglige dage, hvor kroppens funktioner undersøges nærmere .

I 9. klasse skrives projektopgave. Opgaven er en tværfaglig, obligatorisk opgave. Opgaven bedømmes med en karakter og udtalelse, der kommer til at fremgå, af elevens afgangsbevis.

I 10. klasse skriver eleverne Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO). Opgaven tager udgangspunkt i elevens vejledningsaktiviteter og uddannelsesplaner. Opgaven bedømmes med en karakter og udtalelse, der kommer til at fremgå, af elevens afgangsbevis.

Few Amazon setting. I money). One my and this canada viagra multiple again with was to when? The lady viagra commercial just days and is. Went I skin? I tadalafil generic had and price I one merger a on out flovent canada pharmacy of seems work an