Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Ordblinde-efterskole

På en ordblinde-efterskole er målet, at alle elever gennemgår en udvikling både socialt, personligt, fysisk og fagligt. Eleverne kan tilbydes forskellige former for støtte for at opnå dette, og med en efterskole for ordblinde har du som ordblind de bedste forudsætninger for at få en god oplevelse.

Hvis der ønskes faglig støtte eller inklusion i forbindelse med et skoleår på Stidsholt efterskole, er det vigtigt hurtigst muligt at komme i dialog med skolen herom.

Stidsholt er også en efterskole for ordblinde

Du kan sagtens gå på Stidsholt og være ordblind – faktisk er det et af de områder, hvor vi i flere år har forsøgt at gøre en særlig indsats, og vi synes, vi har meget at tilbyde til dig, der er ordblind og gerne vil have et år på efterskole.

På skolen bruger vi AppWriter, og brugen af dette program supplerer vi med TxtAnalyser og flere funktioner, som hjælper ordblinde i både Office-pakken og Adobe Acrobat Reader.

Alle vores dansk- og engelsklærere har deltaget i et længere og nyt kursus i, hvordan man inkluderer ordblinde i undervisning og i særdeleshed gør dem endnu bedre til at bruge deres værktøjer.

Om du er testet ordblind eller blot har fonologiske vanskeligheder, så yder vi den samme hjælp på skolen. Både i undervisningen, i lektiecafé om aftenen – men også på småkurser, som afholdes løbende i forhold til at blive en kompetent bruger af læse-skrive-teknologi.

Der er meget stor forskel på, hvordan vores ordblinde elever har det med deres udfordringer, når de starter på skolen. Nogle er helt afklarede i forhold til det og har accepteret det. Andre er ikke så langt i forhold til denne accept, så vi tager samtaler med hver enkelt elev for at få afklaret, hvor de er – og ud fra dette strikkes en individuel plan sammen.

Se eventuelt interviewet med Signe og Iben, der fortæller lidt om at være ordblinde på en idrætsefterskole.

Hvad kan du forvente af Stidsholt efterskole som ordblind?

Leder du efter en efterskole for ordblinde i Jylland? Så er du kommet til det rette sted. På Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt har vi mange forskellige tilbud, der kan hjælpe dig, der er ordblind eller på anden vis har brug for ekstra støtte. Du kan læse mere om vores tilbud her:

Lektiecafe

Hver aften er der et åbent tilbud om lektiehjælp i skolens lektiecafe. Dette tilbud er for alle elever, og der er god mulighed for at få hjælp fra vores kompetente undervisere i alle fag og sparring med andre elever.

Støtte til undervisningen

Vi har mulighed for at hjælpe elever, der på forskellig vis har brug for ekstra støtte i undervisningen. Det er vigtigt, at der så tidligt som muligt drøftes, hvilke udfordringer eleven har – og hvilke af skolens tilbud der vil passe hertil. Ved I allerede forud for opholdet på vores ordblinde-efterskole, at der er brug for særlig støtte, kan vi med fordel tale om mulighederne inden opstart. Opstår der er behov i løbet af skoleåret, er I også altid velkomne til at kontakte os.

Ekstra tid til prøver og OCR-behandlede prøvematerialer

Alle elever på Stidsholt tilbydes at blive introduceret til AppWrite, da alle elever har adgang til programmet. Efter individuel vurdering er det også en mulighed, at læsesvage elever kan få ekstra tid til prøver og OCR-behandlede prøvematerialer.

Supplerende undervisning  eller anden faglig støtte

Stidsholt tilbyder supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har brug for støtte under 9 timer om ugen, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning.

Inklusion på vores ordblinde-efterskole

Inklusion på Stidsholt kan tage forskellige former med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Vi tilbyder støtte i primært dansk, engelsk og matematik, men hvis du har andre behov, kan vi også imødekomme det.

Vi målretter indsatsen til den enkelte elev, og derfor er der ikke noget standardformel for, hvordan inklusion foregår på vores ordblinde-efterskole. Nogle af de redskaber, vi kan tage i brug, er følgende:

  • Supplerende undervisning
  • Individuel undervisning
  • Støtte i den almindelige undervisning
  • Tolærerordning
  • Undervisning på særlige hold og andre ekstraordinære holddannelser

Vil I vide mere om muligheden for inklusion, mulighederne som ordblind på efterskole eller lignende? Så kontakt os gerne i dag med jeres spørgsmål – så skal vi gøre vores bedste for at besvare dem.

 Hvordan opnås inklusionstilbud?

Inklusionstilbuddet på Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt beror på en konkret vurdering af den enkelte elev. Første step i processen for at komme i betragtning er, at forældre og elev sender en ansøgning om særlig inklusionsstøtte til os.

Der indkaldes inden skolestart til en samtale mellem elev, forældre og en person fra skolens inklusionsteam. Her drøftes støttebehovet og udarbejdes en handleplan, som vi løbende kan tilpasse i løbet af skoleåret efter behov.

Ansøgningsskema til Stidsholts inklusionstilbud

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op