Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Prøver

Terminsprøver
I december afholder skolen terminsprøve i de skriftlige fag. Det giver mulighed for at kende rutinerne i prøverne og få en fornemmelse af det faglige standpunkt og udvikling.

Folkeskolens afgangsprøver
På Stidsholt går man til prøve på samme vilkår som i folkeskolen. Dog har vi søgt prøvefritagelse for kristendom. Det betyder, at vi underviser i faget, men det indgår ikke i udtræksfagene i den humanistiske blok i 9. klasse.

I 10. klasses idræt afholdes desuden en intern prøve.

Forberedelse til prøver
Undervisningen gennem skoleåret arbejder mod afgangsprøverne. I perioden mellem skriftlige og mundtlige prøver laver vi nye skemaer, hvor prøvefagene prioriteres meget højt. Her udarbejdes synopse i dansk, engelsk og tysk. I alle prøvefag fortsætter undervisningen i det omfang, det kan lade sig gøre helt frem til den mundtlige prøve.

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op