Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Skolevejledning

9. klasse
I 9. klasse skal eleven have udarbejdet en uddannelsesplan som et led i de samtaler, der føres med skolevejlederen. Skolens vejledere er behjælpelige med at etablere erhvervspraktik i uge 8 i elevens eget nærområde. Desuden vil der være fælles vejledningsaktiviteter med henblik på, at foretage valget mellem de forskellige ungdomsuddannelser og 10. klasse.

10. klasse
I 10. klasse skal eleven arbejde videre ud fra den allerede eksisterende uddannelsesplan med henblik på at foretage valg af ungdomsuddannelse. Dette vil ske gennem personlige samtaler med skolevejlederen samt fælles vejledningsaktiviteter.

Desuden skal eleverne igennem et brobygningsforløb, enten på en gymnasial uddannelse og/eller en erhvervsuddannelse. Dette varer en uge, og under brobygningsforløbet skal eleverne bo på skolen. Skolen sørger for transport både til og fra brobygningsstedet.
Samtidig med brobygningsugen, skal eleverne lave en selvvalgt obligatorisk opgave, en OSO- opgave, hvori de arbejder med netop deres egen fremtid. Der afsættes yderligere et par dage til dette arbejde, hvorefter det bliver fremlagt for resten af klassen.

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op