Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Fagligt løft engelsk

Fagligt løft i engelsk henvender sig til de elever, der har brug for at udvikle deres skriftlige og sproglige kompetencer i faget samt øge deres selvtillid i faget.

Udgangspunktet er i første omgang at afdække, hvilke områder i faget, eleven har svært ved. Herefter er eleven selv med til at definere de områder i faget, de prioriterer at arbejde med.

Timerne foregår i en rolig atmosfære på et mindre hold, hvor eleven individuelt er med til at planlægge lektionen. Normalt prioriteres det, at lektier og afleveringer laves først, og en faglærer hjælper eleven med de udfordringer, der dukker op undervejs i arbejdet. Herefter arbejder eleven med sine problemfelter i sproget.

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op