Medarbejdere

Skolens lærere

E-sport, spansk og markedsføring

Andreas Elversøe

Matematik, fysik og naturfag

Katrine Thomsen

Håndbold

Kenneth Hedegaard

Dansk og yoga

Belinda Bodilsen

Dansk, tysk og idræt

Céline Wiesmach

Dansk, matematik og engelsk

Stine Kjølby Thomsen

Dansk, engelsk, medborgerskab samt valgfag

Christian Bennett

Badmintonlinjen

Gitte Paulsen

Håndboldlinjen, matematik, samfundsfag, historie og kristendomskundskab

Jesper Tang Thomsen

Fodboldlinjen og engelsk

Jonas Petersen

Fodboldlinjen E-sportlinjen

Kasper Kaptain

Tysk, fysik/kemi, biologi og geografi

Lotte Bredahl

Fitnesslinjen, idræt og skolens fysioterapeut

Alberte Selch Poulsen

Svømning og idræt

Kris Norup Kristensen

Matematik og skolevejleder

Torben Pihl

Matematik, historie, samfundsfag, idræt og badmintonlinjen

Thomas Røjkjær

Skolens ledelse

Forstander

Andreas Larsen

Viceforstander og Engelsk

Jeanette Larsen

Skolens praktiske personale

Sekretær

Lissi Grøntved

Kontorassistent

Trine Ørum

Køkken

Hanne Svenningsen

Køkkenleder er pt. på barsel

Anne Nørager

Køkkenassistent

Jane Christensen Rødhus

Køkkenassistent

Mette Danielsen

Køkkenassistent

Lis Nielsen

Køkkenmedhjælper

Carina Madsen

Pedel

Søren Pedersen

Pedel

Lars Eriksen

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op