Medarbejdere

Skolens lærere

Fitness, idræt og fysioterapeut.

Alberte Selch Poulsen

Esport

Andreas Elversøe

Golf

Casper Bruun

Dansk, tysk og idræt

Céline Wiesmach

Dansk, engelsk, medborgerskab samt valgfag

Christian Bennett

Badminton

Gitte Paulsen

Håndbold

Helle Thomsen

Engelsk og skolevejleder

Jeanette Larsen

Esport og matematik

Jeppe Vad Højer

Håndbold, matematik, samfundsfag, historie og kristendomskundskab

Jesper Tang Thomsen

Fodbold, esport og matematik

Kasper Kaptain

Matematik, samfundsfag, fysik/kemi, biologi og geografi

Katrine Lund Rosengren

Håndbold

Kenneth Hedegaard

Svømning

Kris Norup Kristensen

Fitness og fysioterapeut

Mette Hald

Dansklærer

Mette Jensen

Fodbold

Simon Gravesen

Målmandslinje og fodboldlinje

Stefan Bechmann

Dansk, matematik og engelsk

Stine Kjølby Thomsen

Skolens ledelse

Forstander

Andreas Larsen

Viceforstander og badminton

Thomas Røjkjær

Skolens praktiske personale

Sekretær

Lissi Grøntved

Kontorassistent

Trine Ørum

Køkkenleder

Oliver C. Peerless

Cater

Anne Nørager

Rengøring og køkken

Hanne Svenningsen

Køkkenassistent

Jane Christensen Rødhus

Køkkenassistent

Lis Nielsen

Køkkenassistent

Mette Danielsen

Ernæringsassistentelev

Sara Jensen

Køkkenmedhjælper

Stig Blom

Pedel

Søren Pedersen

Pedelmedhjælper

Lars Eriksen

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op