Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Værdigrundlag

Fællesskab
På Stidsholt er målet, at alle lærer at tage ansvar for sig selv, for sine medmennesker og for fællesskabet for derigennem at kunne fungere i et demokratisk samfund. Det betyder, at man respekterer hinandens forskelligheder, er åben, ærlig og konstruktiv, og at man både yder til fællesskabet og nyder af fællesskabet.

Udvikling
På Stidsholt er målet, at alle gennemgår en personlig og faglig udvikling. Vi arbejder på udvikling af det hele menneske ved i undervisning og fritid at tilbyde aktiviteter inden for det boglige, kreative, praktiske, musiske og idrætslige område.

Sundhed
På Stidsholt arbejder vi med et bredt sundhedsbegreb. Målet er at udvikle både social, mental og fysisk sundhed.

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op