Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Skolekreds

Da Hans og Marie Jacobsen tirsdag den 2. november 1931 med baggrund i Stidsholt Friskole åbnede Stidsholt Ungdomsskole, var baglandet en Skolekreds bestående af interessenter fra det Østvendsysselske opland. Mennesker med et hjerte, der bankede for den frie skoleform og ”for dannelse af de unge mennesker”. De første mange år var det en Skolekreds med et stærkt kristent islæt af provster og pastorer, men også driftige landmænd, håndværksmestre, arkitekter og jævne borgere fra oplandet var en del af Skolekredsen. Interessen bestod tydeligvis i en blanding af mulighed for forretning, et godt sted at få dannet sine børn og reel interesse for den frie skoleform med mulighed for at have indflydelse på, i hvilken retning de unge blev præget.

Skolens bestyrelse blev og bliver stadigt valgt af Skolekredsen.

Senere kom også Elevforeningen til. I mange år en stor og stærk forening med fast plads i skolens bestyrelse.  Men tiden er gået, og tiderne har ændret sig. I 2011 blev Elevforeningen nedlagt, og kræfterne er nu samlet i Skolekredsen.

En Skolekreds der i dag, som tidligere, består af en blandet kreds af tidligere elever og lærere, forældre og andre, der sympatiserer med skoleformen generelt og Stidsholt specielt.

Mange af kredsens medlemmer har fulgt skolen i tykt og tyndt i en menneskealder og har bakket op, når det gjaldt, og har jublet, når der har været lejlighed til det! Samt ikke mindst givet bestyrelsen et kvalificeret og konstruktivt mod- og medspil ved generalforsamlingerne.

De seneste år er det blevet tydeligt, at den aktive del af Skolekredsen bliver mindre og mindre. Der er simpelthen forfald på grund af alder. Det på trods af, at Elevforeningens medlemmer automatisk blev flyttet til Skolekredsen ved Elevforeningens ophør (her var dog også en del gengangere), og at vi hvert år indlemmer alle afgående elever i et femårs medlemskab af skolekredsen.

Det er af flere grunde vigtigt for skolen med en aktiv Skolekreds. Bl. a. fordi en aktiv Skolekreds er det sikreste tegn på en aktiv og udviklende skole, og fordi der altid vil være god respons på og evaluering af bestyrelsens arbejde. Endelig og ikke mindst af den grund, at der også forhåbentligt vil være aktive og interesserede kandidater til skolens bestyrelse. Ikke at det dermed nødvendigvis er ensbetydende med, at et fremmøde til generalforsamlingen giver øget ”risiko” for valg til bestyrelsen. Det er helt op til én selv, hvor meget man vil deltage.  Men det er af STOR vigtighed for bestyrelsen at kunne mærke opbakning eller til tider det modsatte fra skolekredsen for at være sikre på at styre skolen i den rigtige retning i forhold til de tanker, der gøres om skolens virke og drift rundt i kredsen.

I dag består bestyrelsen af en bred vifte af faglige kompetencer – arkitekt, jurist, tidligere bankansat, lærer og ledere fra erhvervslivet. En bestyrelse sammensat og udvalgt for at kunne tilgodese de opgaver, der ligger i bestyrelsen, og ud fra at kunne samarbejde med og have en vis indsigt i de kontaktflader, skolen har.

Vi kan som bestyrelse håbe på, at ovenstående kan give nogle af jer læsere lyst til at bruge lidt tid på at forholde jer til Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskoles drift og virke for herefter at bruge en aften med god mad sidst i april på at møde op på generalforsamlingen og give jeres besyv med omkring jeres syn på skolens drift og udvikling. Ris, ros, forslag og idéer modtages meget gerne!

Der er også altid mulighed for at give udtryk for meninger og idéer ved at kontakte bestyrelsen på telefon og eller mail. De relevante oplysninger findes på skolens hjemmeside.

Tak for jeres tid.

John Dohn
Bestyrelsesformand

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op